fbpx

Audyt logistyczny

Audyt logistyczny ma na celu dostarczenie firmie informacji o możliwościach i kierunkach optymalizacji zarządzania logistyką.

Co daje audyt logistyczny

Audyt logistyczny przeprowadzony przez profesjonalnych doradców pozwala lepiej ocenić procesy logistyczne. Audyt logistyczny jest źródłem informacji dla pracowników i kadry zarządzającej w przedsiębiorstwie. Dostarcza informacji na temat wymagań klientów, dostawców. Informuje o najważniejszych celach i o zadaniach logistycznych, sile przetargowej przedsiębiorstwa, na jakim poziomie kształtują się koszty logistyczne.
Audyt logistyczny obejmuje wszystkie ujęcia logistyki przedsiębiorstwa, tj. bezpieczeństwo, koszty czy elastyczność firmy lub instytucji.

Czy potrzebujesz korzystać z audytu?

Audyt logistyczny

Audyt logistyczny to szczegółowa analiza procesów logistycznych w całej firmie lub tylko we wskazanych procesach.
Audyt logistyczny może dotyczyć na przykład tylko procesu transportu, planowania zapasów, magazynowania czy dystrybucji.
Audyt logistyczny umożliwia ocenę obecnego modelu procesów operacyjnych i logistycznych oraz wskazanie głównych problemów w analizowanych obszarach.

Jakie korzyści daje audyt logistyczny?

Rozbudowana analiza może także wskazywać rekomendacje i możliwości usprawnienia analizowanych procesów. Zrealizowany audyt może wskazać kluczowe i priorytetowe zmiany do wprowadzenia w organizacji przedsiębiorstwa.
Najważniejszą zaletą którą daje proces oferowany przez LogEx – Logistics Excellence jest kompleksowe spojrzenie na najważniejsze obszarów logistyki (połączenie procesów, infrastruktura, organizacja logistyki, łańcuch wartości, oraz systemy informatyczne) ale także powiązania logistyki z pozostałymi działami przedsiębiorstwa jak sprzedaż, marketing, finanse, zarząd.

Korzyści:

 1. Rekomendacje dotyczące priorytetowych zadań do wdrożenia
 2. Możliwość podjęcia lepszych decyzji strategicznych. Oszczędność czasu i pieniędzy firmy.
 3. Optymalizacja i poprawa wewnętrznych procesów operacyjnych
 4. Uniknięcie zbędnych kosztów ze względu na ryzyko błędnych decyzji

Kiedy warto stosować ?

 • Konieczność obniżenia kosztów logistycznych
 • Konieczność poprawy jakości obsługi klienta
 • Konieczność poprawy wskaźników logistycznych
 • Konieczność zmiany zakresu / obszaru / zasięgu działania
 • Konieczność poprawy wykorzystywania obecnych zasobów

Najważniejsze potrzeby które mogą pomóc w decyzji:

 • Konieczność weryfikacji lub wypracowania nowej strategii logistycznej
 • Konieczność optymalizacji kosztów
 • Konieczność poprawy parametrów logistycznych
 • Konieczność uzyskania odpowiedzi na konkretne zapytanie biznesowe

 

Dla kogo?

Każda firma i organizacja której menedżerowie lub zarząd potrzebują niezależnej, zewnętrznej ale też wiarygodnej analizy obecnej sytuacji w celu poprawy obecnych lub rozwoju przyszłych projektowanych procesów.

Book Appointment