Praktyczne wdrożenie planu ciągłości działania w organizacji

/Praktyczne wdrożenie planu ciągłości działania w organizacji
Praktyczne wdrożenie planu ciągłości działania w organizacji2019-01-24T01:00:29+00:00

O szkoleniu

Intensywne szkolenie pokazujące praktyczne aspekty wynikające z wdrożenia, utrzymania Planu Ciągłości Działania zgodnie z normą ISO 22301.

Uczestnicy zostaną zapoznani ze sposobami realizacji projektu wdrożenia Planu Ciągłości Działania, opracowania i aktualizacji dokumentacji oraz wdrażania rozwiązań organizacyjnych w ramach sześciu głównych obszarów Systemu Zarządzania Ciągłością Działania SZCD.

Uczestnicy poznają praktyczne aspekty i obowiązki wynikające z wdrożenia, utrzymania Planu Ciągłości Działania zgodnie z normą BS 25999:2-2007 oraz zostaną zapoznani ze sposobami realizacji projektu, opracowania i aktualizacji dokumentacji a także wdrażania rozwiązań organizacyjnych w ramach sześciu głównych obszarów Systemu Zarządzania Ciągłością Działania SZCD.

Specjaliści Systemu Zarządzania Ciągłością Działania SZCD są coraz bardziej poszukiwani na rynku pracy. Wiedza z tego zakresu rozwija się bardzo dynamicznie.

Szkolenie może być przygotowaniem słuchaczy do certyfikowanych szkoleń z zakresu norm ISO/IEC 22301, ISO 27001, ISO 27005

Data i miejsce: 10-04-2019. Warszawa
Cena: 950 zł brutto do 10.03.2019
1050 zł brutto po 10.03.2019

Forma szkolenia:

 • Wykłady połączone z warsztatami
 • Zagadnienia są omawiane w formie kilkunastominutowego wykładu, po czym następują około 30-minutowe ćwiczenia
 • Ćwiczenia składają się na spójny projekt, równocześnie słuchaczom pokazywany jest projekt wzorcowy.

Program

 1. Ciągłość działania jako istotna część rozwiązań w zakresie całościowego zarządzania bezpieczeństwem i odpornością biznesu (z ang. business resilience)
 2. Zarys oraz istota zarządzania ciągłością działania
 3. Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania ciągłością działania
 4. Przepisy, standardy, normy i źródła dobrych praktyk
 5. Planowanie i uruchomienie projektu w obszarze zarządzania ciągłością działania
 6. Zdefiniowanie kontekst zarządzania organizacją
 7. Określenie celów i zakresu zarządzania ciągłością w organizacji
 8. Klasyczny cykl zarządzania ciągłością działania:
 • Analiza biznesowych skutków przerwania ciągłości działania organizacji (z ang. BIA – Business Impact Analysis) – ćwiczenie
 • Ocena ryzyka w obszarze ciągłości działania – identyfikacja i ocena istotności podatności oraz zagrożeń, a także funkcjonujących zabezpieczeń – ćwiczenia
 • Strategia zarządzania ciągłością działania – ćwiczenie
 • Planowanie działań w zakresie komunikacji kryzysowej
 • Plan ciągłości działania i procedury awaryjne – ćwiczenie
 • Testy – ćwiczenie zdolności odtworzeniowej organizacji
 1. Model oceny dojrzałości w obszarze zarządzania ciągłością działania
 2. Zdefiniowanie wymagań w zakresie ciągłości działania w kontekście powierzonych procesów (outsourcing)
 3. Określenie zasad współpracy z lokalnymi służbami zarządzania kryzysowego

Adresaci szkolenia

 • Audytorzy wewnętrzni,
 • Kierownicy i menadżerowie kluczowych obszarów w organizacji,
 • Menedżerowie projektów dot. zgodności
 • Konsultanci bezpieczeństwa informacji
 • Audytorzy wewnętrzni i zewnętrzni normy ISO 27001
 • Członkowie zespołu bezpieczeństwa informacji

Marcin Marczewski

Prezes Zarządu i architekt odporności biznesu w Resilia Sp. z o.o. specjalizujący się w dziedzinach zarządzania ryzykiem operacyjnym, bezpieczeństwem informacji, ciągłością działania, sytuacjami kryzysowymi z 15 letnim doświadczeniem.

Zrealizował kilkadziesiąt projektów doradczych dla międzynarodowych korporacji, jak również małych i średnich firm w zakresie wdrożenia polityk bezpieczeństwa danych osobowych, planów ciągłości działania, systemów kontroli wewnętrznej, programów zarządzania ryzykiem.

W trakcie swojej kariery współpracował m.in. z PZU, RWE Poland, KGHM Polska Miedź, Urzędem Komunikacji Elektronicznej, Ministerstwem Finansów, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Goldbach Media, Mercedes Benz Denmark-Sweden, LUX MED, First Data Poland, Inteligo, ATENDE, L’Oreal, DB Schenker, Solaris Bus & Coach.

Realizuje audyty, wdrożenia, szkolenia oraz wspiera Klientów w zakresie koordynacji działań w obszarze bezpieczeństwa. Kierownik projektu zakończonego pierwszą w Polsce pełną certyfikacją systemu zarządzania ciągłością działania wg normy ISO 22301:2012.

Specjalizuje się m.in. w sektorach finansowym, ubezpieczeniowym, logistycznym, produkcyjnym, informatycznym, mediów tradycyjnych i elektronicznych oraz administracji publicznej. Pełnił funkcję eksperta ds. kontroli zarządczej w projektach IT w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

Wykładowca na Wydziałach Zarządzania, Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz Collegium Civitas prowadzący zajęcia „Zarządzanie systemami informacyjnymi i ich bezpieczne stosowanie”. Kierownik studiów w zakresie Cyberbezpieczeństwa na Akademii Leona Koźmińskiego. Członek zespołu Politechniki Warszawskiej w projekcie NCBiR „Opracowanie metodyki oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego Państwa”. Członek End-User Advisory Board w projekcie EmerGent kierowanym przez Uniwersytet Paderborn mającym na celu budowę narzędzia wspierającego zarządzanie kryzysowe przy wykorzystaniu mediów społecznościowych. Akredytowany trener PECB Kanada współpracujący z firmami szkoleniowymi Traino, Compendium i Customized Training Solutions. Prowadzący moduł IV Akademii POLRISK „Certyfikowany Zawodowy Menedżer Ryzyka” – pt. „Zarządzanie ciągłością działania i zarządzanie kryzysowe”.

Prywatnie pasjonat nowych technologii w zakresie wykorzystania business intelligence w zarządzaniu bezpieczeństwem i komunikacji mobilnej w zarządzaniu kryzysowym.

Posiada następujące certyfikaty:

 • CBCP- Certified Business Continuity Professional (DRII),
 • Audytor wiodący systemu zarządzania ciągłością działania BS25999-2:2007 (DNV),
 • Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem ISO/IEC 27001 (BSI),
 • Certyfikowany Administrator Bezpieczeństwa Informacji ze świadectwem autoryzacji ABW (IT Group),
 • Audytor wewnętrzny systemu zarządzania usługami IT ISO/IEC 20000-1 (BSI),
 • Certified ISO 31000 Risk Manager (PECB).

Publikacje:

 • „Bezpieczeństwo biznesu w XXI wieku”, praca zbiorowa, Wyd. SASMA Europe, 2015 r.
 • „Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym”, praca zbiorowa pod red. Anny Kosieradzkiej i Janusza Zawiła- Niedźwieckiego, Wyd. edu-Libri, 2015r.

Kontakt:

LogEx Logistics Excellence. Szkolenia
kontakt@logex.pl    tel 607-999-041

Dodatkowe pytania?

Formularz kontaktowy: