Optymalizacja logistyki

Optymalizacja logistyki to realizacja projektów w celu zwiększenia efektywności i wydajności poszczególnych procesów zachodzących w ramach struktury organizacyjnej klienta.

Realizowane działanie polega na zmianie w wykorzystaniu obecnych zasobów firmy w celu zwiększenia efektywności działania firmy / procesu.

Optymalizacja procesów i logistyki – korzyści:

 1. Obniżenie kosztów logistycznych
 2. Rekomendacje dotyczące możliwości poprawy jakości procesów.
 3. Możliwość wprowadzenia zmian w procesach oraz usprawnienie działania przedsiębiorstwa.

Optymalizacja logistyki – kiedy stosować ?

 • Potrzeba większej kontroli nad procesami
 • Zbyt wysokie koszty logistyki.
 • Zbyt niski poziom jakości realizowanych procesów
 • Konieczność zewnętrznej niezależnej weryfikacji planowanych zmian w procesach firmy
 • Konieczność obniżenia kosztów logistycznych
 • Konieczność poprawy jakości obsługi klienta
 • Konieczność poprawy wskaźników logistycznych
 • Konieczność zmiany zakresu / obszaru / zasięgu działania
 • Konieczność poprawy wykorzystywania obecnych zasobów

Dla kogo procesy optymalizowania logistyki ?

Każda firma i organizacja której menedżerowie lub zarząd potrzebują niezależnej, zewnętrznej ale też wiarygodnej analizy obecnej sytuacji w celu poprawy obecnych lub rozwoju przyszłych projektowanych procesów.

Optymalizacja logistyki