Doradztwo logistyczne

Doradztwo logistyczne realizowane przez Log Ex – Logistics Excellence to przygotowanie rekomendacji zmian na poziomie operacyjnym lub strategicznym który kompleksowo uwzględnia procesy w całej organizacji

Doradztwo logistyczne pozwala osiągnąć klientom Log Ex, znaczącą poprawę wyników w postaci zrealizowanych oszczędności, poprawy jakości obsługi klienta, pozwala osiągnąć większą efektywność operacyjną w danym obszarze lub w funkcjonowaniu zintegrowanych procesów przedsiębiorstwa.

Korzyści:

  • Rekomendacje dotyczące możliwych optymalizacji
  • Możliwość wprowadzenia zmian w procach oraz usprawnienie działania przedsiębiorstwa
  • Optymalizacja i poprawa procesów operacyjnych

Kiedy stosować ?

  • Potrzeba większej kontroli nad procesami
  • Zbyt wysokie koszty logistyki.
  • Za niski poziom obsługi klientów
  • Analiza ryzyka wobec planowanych zmian strategicznych
  • Konieczność zewnętrznej niezależnej weryfikacji planowanych zmian w procesach firmy
Optymalizacja logistyki
Doradztwo logistyczne