Autonomiczne ciężarówki: genialny pomysł czy nadchodzą katastrofy?

Home / Bez kategorii / Autonomiczne ciężarówki: genialny pomysł czy nadchodzą katastrofy?

http://www.bbc.co.uk/news/technology-41038220
https://www.coversure.co.uk/insurance/truck 

 

Are driverless trucks a brilliant idea or a disaster waiting to happen? Do the potentially hefty savings in term of driver cost, fuel and reduced environmental impact outweigh the risks associated with these computer-controlled behemoths being hacked? And who will pay the #insurance – is it the manufacturer or the driver?

 

Czy kierowcy ciężarówki są genialnymi pomysłami czy katastrofa czeka na Ciebie? Czy potencjalnie wysokie oszczędności pod względem kosztów kierowcy, paliwa i zmniejszenia wpływu na środowisko przewyższają ryzyko związane z tymi komputerowo kontrolowanymi behemotami, które zostały włamani? I kto będzie płacić #insurance – czy jest to producent czy kierowca?

 

Related Posts